Giải pháp quản lý lưu trữ điện tử của GDT COMPANY sử dụng hệ thống quản lý tài liệu thông minh sDoc để lưu trữ và tìm kiếm tài liệu hiệu quả với nhiều tính năng ưu việt. Ngoài ra, giải pháp quản lý tài liệu của GDT COMPANY sử dụng công nghệ nhận dạng tiếng Việt và tự động trích xuất thông tin để sử dụng dễ dàng và thuận tiện hơn.

Giải pháp quản lý lưu trữ điện tử của GDT COMPANY

1. Xác định hệ thống quản lý lưu trữ điện tử thông minh sDoc

Hệ thống quản lý lưu trữ điện tử thông minh sDoc  là hệ thống nhận, quản lý, lưu trữ và phân phối tất cả thông tin phi cấu trúc của tổ chức cho người dùng, cho các ứng dụng khác và cho các quy trình kinh doanh của tổ chức đó. Bên cạnh đó, sDoc cho phép tùy chỉnh theo nhu cầu quản lý của từng khách hàng với quy trình lưu trữ tài liệu, trích xuất thông tin gần như tự động.

2. Lợi ích của hệ thống quản lý lưu trữ điện tử thông minh sDoc:

  •  Tối đa hóa việc thu thập thông tin thuộc tính tài liệu, tích hợp hệ thống sửa lỗi và nhận dạng tiếng Việt
  •  Tập trung và xử lý quản lý tài liệu, cung cấp thông tin nhanh chóng, đầy đủ, chính xác và bảo mật,
  •  Tiết kiệm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả.
  •  Giải pháp quản lý tài liệu, tài liệu bằng công nghệ nhận dạng tiếng Việt và tự động trích xuất thông tin để sử dụng dễ dàng và thuận tiện hơn.
  •  Hoạt động trong mạng nội bộ cũng như trên Internet tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng … giúp người dùng truy cập mọi nơi.

 

Mô hình hệ thống quản lý lưu trữ điện tử thông minh sDoc